Nefróza

Dedičná nefropatia nezatriedená inde (N07)

[podpoložky pozri popis N00-N08]Vylúčené: Alportov syndróm (Q87.8) dedičná amyloidová nefropatia (E85.0) syndróm patelového nechtu (absencia) (nedostatočný rozvoj) (Q87.2) dedičná familiárna amyloidóza bez neuropatie (E85.0)

Príčiny a liečba dennej enurézy u detí

Denná enuréza u detí je alarmujúcim príznakom naznačujúcim poruchy v tele psychologickej alebo fyzickej povahy. Patológia môže byť diagnostikovaná najskôr 4 roky. V tomto veku by malo dieťa vytvárať reflex, ktorý brzdí nedobrovoľný tok moču.

Rozhovor s prof. B.I. Blumberg. Rovatinex: minulosť a súčasnosť

Rozhovor s hlavným urológom Federálneho okruhu Volga, hlavným urológom ministerstva zdravotníctva Saratovského regiónu, členom Prezídia Ruskej urologickej spoločnosti, profesorom na urologickej klinike na Saratovskej štátnej lekárskej univerzite V A.